Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: 24-11-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ(5%)Κυρίως κείμενο άρθρου: 

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει ,μεταξύ άλλων, τις παρακάτω παραγράφους που αφορούν στους υποψήφιους με αναπηρία και σοβαρές παθήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο από την υπηρεσία μας, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειάτους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Οι μαθητές/ριες ΓΕΛ -πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούναπό τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009(ΦΕΚ 156 Α ́).Για την διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος από την υπηρεσία μας.Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ολόκληρη η εγκύκλιος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης